Chia sẻ của chị V.V.D khi làm sinh trắc vân tay cho bé

– Nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, rất có thiện cảm.
– Tôi thấy thỏa mãn với những gì được tư vấn, cảm ơn quý cty và nhân viên tư vấn.

Posted in Khách Hàng Kể.