Điểm Thi Lớp Level 1

Anh/chị thi 70 câu hỏi trắc nghiệm cộng 3 câu tự luận. Số điểm để vượt qua lớp level 1 này là trên 70 điểm. Xin chúc mừng các anh/chị có tên dưới đây đã xuất sắc vượt qua phần thi này.

Đặc biệt: anh/chị nào thi trên 80 điểm sẽ có quà.

Posted in Kết quả thi Dermatoglyphic.