Cách dạy con tự lập

Cha mẹ luôn than phiền rằng mình rất tốn thời gian để giúp con làm những việc nhỏ mà đáng lẽ con đã có thể tự làm. Làm sao để con chủ động và tự thực hiện những điều này?

Xem chi tiết