Kết quả điểm thi level ngày 1 3/6

Kết quả điểm thi Level 1 ngày mùng 3/6 tại Sinh Trắc Vân Tay Elite Symbol.

Số điểm để đâu level 1 là trên 70 điểm, anh/chị nào thi dưới 70 vui lòng liên hệ Phòng Đào Tạo: 0898 082 682 để thi lại.

diem-thi-level-1-ngay-3-6

Posted in Kết quả thi Dermatoglyphic.