Elite Talk – Live Stream Facebook Tháng 12/2018

Elite Talk – Live Stream Facebook Tháng 12/2018

Thời gian: bắt đầu từ 19h30 đến 20h30 Thứ 4 hàng tuần.
Nội dung: Giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình ứng dụng bài báo cáo sinh trắc vân tay và giới thiệu sách để phát triển các chức năng cho bé.