Lịch Thi Tập Trung Lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 1 Tháng 10/2018

Lịch Thi Lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 1

  • Lớp De1001 thi tập trung ngày 13/10/2018 lúc 17h00.
  • Lớp De1002 thi tập trung ngày 27/10/2018 17h00

Lưu ý: anh/chị không thể sắp xếp thời gian lên thi có thể liên bộ phận đào tạo: 0898.082.682 hoặc INBOX RIÊNG cho Fanpafe/ Viber/Profile của SINH TRẮC VÂN TAY ELITE SYMBOL để sắp lịch thi riêng.