Lịch Thi Tập Trung Lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 1 Tháng 9/2018

Lịch Thi Lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 1

  • Lớp De1901 thi tập trung ngày 15/9/2018 lúc 17h30.
  • Lớp De1902 thi tập trung ngày 22/09 lúc 17h00 (anh/chị có thể học xong thi liền nếu như muốn học sinh trắc vân tay level2 ngày 17-19-21/09)

Lưu ý: anh/chị không thể sắp xếp thời gian lên thi có thể liên bộ phận đào tạo: 0898.082.682 hoặc INBOX RIÊNG cho Fanpafe/ Viber/Profile của SINH TRẮC VÂN TAY ELITE SYMBOL để sắp lịch thi riêng.