Lịch Thi Tập Trung Lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 2 Tháng 9/2018

Lịch Thi Lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 2

  • Lớp De2901 thi tập trung ngày 29/09/2018 lúc 17h30.
  • Lớp De2902 thi tập trung ngày 06/10/2018 lúc 17h00

Lưu ý: anh/chị không thể sắp xếp thời gian lên thi có thể liên bộ phận đào tạo: 0898.082.682 hoặc INBOX RIÊNG cho Fanpafe/ Viber/Profile của SINH TRẮC VÂN TAY ELITE SYMBOL để sắp lịch thi riêng.