Lớp Dermatoglyphics level 1 tháng 6/2018

Lớp dermatoglyphics level 1 – Sinh Trắc Vân Tay Elite Symbol diễn ra từ 13h30 – 16h ngày 09/06/2018 và 16/06/2018

Nội dung: kiến thức căn bản về Sinh Trắc Vân Tay trong việc ứng dụng Báo Cáo Phân Tích Vân Tay

Anh/Chị chọn 1 trong 2 ngày để học.