Lớp Dermatoglyphics level 1 tháng 7/2018

Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 1 – Anh/Chị chọn 1 trong 2 ngày để học.

  • Thứ Bảy 13h30 – 16h ngày 07/07/2018
  • Thứ Bảy 13h30 – 16h ngày 21/07/2018

Điều kiện tham gia: đã làm gói khả năng tại Sinh Trắc Vân Tay Elite Symbol

Nội dung: kiến thức căn bản về Sinh Trắc Vân Tay trong việc ứng dụng Báo Cáo Phân Tích Sinh Trắc Học Dấu Vân Tay