Lớp Dermatoglyphics Level 2 tháng 6/2018

Lớp dermatoglyphics level 2 – Sinh Trắc Vân Tay Elite Symbol

Thứ Hai – Thứ Tư – Thứ Sáu từ 18h30 – 21h ngày 18 – 20 – 22/06/2018.

Nội dung: nhận diện chủng vân tay, tính cách cơ bản của từng chủng vân tay và ma trận chủng tính cách – bắt buộc học 3 buổi.