Lớp Dermatoglyphics Level 2 tháng 7/2018

Lớp Dermatoglyphics Level 2 – Sinh Trắc Vân Tay level 2 – Anh/Chị chọn 1 trong 2 ngày để học.

  • Thứ 7 ngày 14/07/2018 13h30 – 16h & Chủ Nhật sáng: 9h – 11h30 & chiều: 13h30 – 16h.
  • Thứ Hai – Thứ Tư – Thứ Sáu 18h30 – 21h ngày 23 – 25 – 27/06/2018.

Điều kiện tham gia: đã thi đậu lớp sinh trắc vân tay level 1

Nội dung: nhận diện chủng vân tay, tính cách cơ bản của từng chủng vân tay và ma trận chủng tính cách.

Lưu ý: bắt buộc học 3 buổi.