Lớp Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics level 1 tháng 10/2018

Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 1 Tháng 10/2018

  • Lớp De1001 bắt đầu từ 13h30 đến 17h thứ Bảy ngày 06/10/2018
  • Lớp De1002 bắt đầu từ 13h30 đến 17h thứ Bảy ngày 20/10/2018

Anh/Chị chọn 1 trong 2 ngày để học.
Điều kiện tham gia: khách hàng sử dụng gói dịch vụ khả năng tại Elite Symbol.

Nội dung: Nhưng tư duy sai lầm trong giáo dục con trẻ và kiến thức căn bản về giá trị ứng dụng của Sinh Trắc Vân Tay.