Lớp Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics level 1 tháng 11/2018

Lớp Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics level 1 Tháng 11/2018

  • Lớp De1101 bắt đầu từ 13h30 đến 17h thứ Bảy ngày 03/11/2018
  • Lớp De1102 bắt đầu từ 13h30 đến 17h thứ Bảy ngày 17/11/2018

Anh/Chị chọn 1 trong 2 ngày để học.
Điều kiện tham gia: khách hàng sử dụng gói dịch vụ khả năng tại Elite Symbol.

Nội dung: Những tư duy sai lầm trong giáo dục con trẻ và kiến thức căn bản về giá trị ứng dụng của Sinh Trắc Vân Tay.

Lưu ý: lớp dành riêng cho các anh/chị đã làm sinh trắc vân tay tại Elite Symbol

Xem thêm: lịch đào tạo tháng 11