Lớp Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics level 1 tháng 3/2019

Lớp Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics level 1 Tháng 3/2019

  • Lớp De1201 bắt đầu từ 13h30 đến 16h thứ Bảy ngày 2/3/2019
  • Lớp De1202 bắt đầu từ 13h30 đến 16h thứ Bảy ngày 16/3/2019

Anh/Chị chọn 1 trong 2 ngày để học.
Điều kiện tham gia: khách hàng sử dụng gói dịch vụ khả năng tại Elite Symbol.

Nội dung: Những tư duy sai lầm trong giáo dục con trẻ và kiến thức căn bản về giá trị ứng dụng của Sinh Trắc Vân Tay.

Xem thêm: lịch đào tạo tháng 3/2019