Lớp Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics Level 2 tháng 11/2018

Lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 2 Tháng 11/2018

Lớp De2101 khai giảng vào lúc 18h30 Thứ Hai ngày 12/11/2018 và kết thúc vào lúc 21h thứ 6 ngày 16/11/2018 (Lớp học tối 2-4-6)

Điều kiện tham gia: đã thi đậu kiến thức lý thuyết lớp sinh trắc vân tay level 1

Nội dung: Nhận diện chủng vân tay, tính cách cơ bản của từng chủng vân tay và giải mã ma trận chủng tính cách.

Lưu ý: bắt buộc học đủ 3 buổi. Nếu anh/chị nào vắng 1 trong 3 buổi phải học lại ở lớp khác vì không đủ điều kiện để thi Level 2.

Lớp Nghệ Thuật Trò Chuyện Cùng Con tháng 11. Elite Symbol tổ chức 2 lớp.

  • Lớp NTCCC1101 bắt đầu từ 18h30 đến 21h00 Thứ 4 ngày 07/11/2018.
  • Lớp NTCCC1101 bắt đầu từ 18h30 đến 21h00 Thứ 7 ngày 24/11/2018.

Xem thêm: