Lớp Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics Level 2 tháng 12/2018

Lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 2 Tháng 12/2018

  • Lớp De2201 khai giảng vào 13h30 thứ 7 ngày 1/12/2018 và kết thúc vào lúc 17h chủ nhật 2/12/2018 (Lớp học chiều thứ 7 và nguyên ngày chủ nhật)
  • Lớp De2202 khai giảng vào lúc 18h30 Thứ Hai ngày 17/12/2018 và kết thúc vào lúc 21h thứ 6 ngày 21/12/2018 (Lớp học tối 2-4-6)

Điều kiện tham gia: đã thi đậu kiến thức lý thuyết lớp sinh trắc vân tay level 1

Nội dung: Nhận diện chủng vân tay, tính cách cơ bản của từng chủng vân tay và giải mã ma trận chủng tính cách.

Lưu ý: bắt buộc học đủ 3 buổi. Nếu anh/chị nào vắng 1 trong 3 buổi phải học lại ở lớp khác vì không đủ điều kiện để thi Level 2.

Lịch đào tạo tháng 12/2018