Lớp Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics Level 2 tháng 8/2018

Lớp Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics Level 2

  • Lớp De2801 khai giảng vào 13h30 thứ 7 ngày 11/08/2018 và kết thúc vào lúc 17h chủ nhật 12/08/2018 (Lớp học chiều thứ 7 và nguyên ngày chủ nhật).
  • Lớp De2802 khai giảng vào lúc 18h30 Thứ Hai ngày 27/08/2018 và kết thúc vào lúc 21h thứ 6 ngày 31/08/2018 (Lớp học tối 2-4-6)

Anh/Chị chọn 1 trong 2 ngày để học.
Điều kiện tham gia: đã thi đậu kiến thức lý thuyết lớp sinh trắc vân tay level 1

Nội dung: Nhận diện chủng vân tay, tính cách cơ bản của từng chủng vân tay và giải mã ma trận chủng tính cách.

Lưu ý: bắt buộc học đủ 3 buổi. Nếu anh/chị nào vắng 1 trong 3 buổi phải học lại ở lớp khác vì không đủ điều kiện để thi Level 2.