Lớp Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics Level 3 tháng 10/2018

Lớp Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics Level 3

Chủ nhật 14/10 – 21/10 – 4/11 thời gian sáng 9h – 11h30 & chiều 13h30 – 16h

Điều kiện tham gia: đã thi đậu lớp sinh trắc vân tay level 2.

Nội dung: giải thích từng chỉ số có trong bài bài báo cáo sinh trắc vân tay

Lưu ý: bắt buộc học đủ 3 ngày chủ nhật (6 buổi)