Lớp Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics Level 3 tháng 11/2018

Lớp Sinh Trắc Học Dấu Vân Tay – Dermatoglyphics Level 3 Tháng 11/2018

Từ 18h30 – 21h Ngày 19/11, 21/11, 23/11, 26/11, 28/11, 30/11. (bắt buộc học đủ 6 buổi)

Điều kiện tham gia: đã thi đậu lớp sinh trắc vân tay level 2.

Nội dung: giải thích từng chỉ số có trong bài bài báo cáo sinh trắc vân tay

Địa chỉ: 97 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Xem thêm: lớp nghệ thuật trò chuyện cùng con tháng 11