Lớp Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics Level 3 tháng 8/2018

Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 3 – De38

Khai giảng vào 9h Chủ nhật ngày 19/08/2018 và kết thúc vào lúc 17h ngày 9/9/2018 (Lớp học 3 ngày chủ nhật liên tục)

Điều kiện tham gia: đã thi đậu lý thuyết và review lớp sinh trắc vân tay level 2.
Nội dung: Ý nghĩa các chỉ số có trong bài bài báo cáo sinh trắc vân tay và phối hợp ma trận các chỉ số.

Lưu ý: bắt buộc học đủ 3 ngày chủ nhật (6 buổi) nếu anh/chị nào vắng 1 trong 6 buổi sẽ không được tiếp tục lớp và sẽ chuyển sáng học lại lớp tiếp theo (Không sắp xếp học bù giờ)