Lớp sinh trắc vân tay Elite Youth Dermatoglyphics tháng 10

Lớp sinh trắc vân tay Elite Youth Dermatoglyphics tháng 10

Elite Youth Dermatoglyphics Level 1: độ tuổi từ 16t – 25t ( nội dung: giúp các bạn trẻ thay đổi tư duy và xác định mục tiêu bản thân)

Thời gian: 13h30 – 16h00 Thứ 7 ngày 13/10/2018

Elite Youth Dermatoglyphics Level 2: học chủng vân tay và ma trận chủng để trả lời câu hỏi bạn là ai?

Thời gian:
– 18h30 Thứ Hai ngày 15/10/2018 và kết thúc vào lúc 21h thứ 6 ngày 19/10/2018 (Lớp học tối 2-4-6)

– 13h30 thứ 7 ngày 27/10/2018 và kết thúc vào lúc 17h chủ nhật 28/10/2018 (Lớp học chiều thứ 7 và nguyên ngày chủ nhật)

Elite Youth Dermatoglyphics Level 3: lúc này sẽ đi vào quy trình EY ứng dụng bài báo cáo phân tích vân tay để trả lời câu hỏi Bạn đang ở đâu và bạn muốn đi đâu ( lịch tạm thời 6 ngày CN )

Thời gian: khi thi đậu lớp Elite Youth Dermatoglyphics Level 2 sẽ sắp xếp.