Lớp Sinh Trắc Vân Tay Elite Youth Dermatoglyphics tháng 3/2019

Lớp Sinh Trắc Vân Tay Elite Youth Dermatoglyphics tháng 3/2019

Elite Youth Dermatoglyphics Level 1: độ tuổi từ 16t – 25t ( nội dung: giúp các bạn trẻ thay đổi tư duy và xác định mục tiêu bản thân)

Thời gian: 9h00 – 12h00 Chủ nhật ngày 17/3/2019

Elite Youth Dermatoglyphics Level 2: học chủng vân tay và ma trận chủng để trả lời câu hỏi bạn là ai?

Thời gian:

  • Lớp De2201 khai giảng vào 13h30 thứ 7 ngày 23/3/2019 và kết thúc vào lúc 17h chủ nhật 24/3/2019 (Lớp học chiều thứ 7 và nguyên ngày chủ nhật)
  • Lớp De2202 khai giảng vào lúc 18h30 Thứ Hai ngày 11/3/2018 và kết thúc vào lúc 21h thứ 6 ngày 15/3/2019 (Lớp học tối 2-4-6)

Elite Youth Dermatoglyphics Level 3: lúc này sẽ đi vào quy trình EY ứng dụng bài báo cáo phân tích vân tay để trả lời câu hỏi Bạn đang ở đâu và bạn muốn đi đâu ( lịch tạm thời 6 ngày CN )

Thời gian: khi thi đậu lớp Elite Youth Dermatoglyphics Level 2 sẽ sắp xếp.

Xem thêm: lịch đào tạo tháng 3