Sinh Trắc Vân Tay

Sinh trắc học dấu vân tay là một công nghệ hiện sử dụng thiết bị scan  kiểm tra các đặc điểm dấu vân tay. Dựa vào đây, chuyên gia phân tích sẽ đưa ra những khám phá về tính cách và năng lực bẩm sinh của mỗi người có căn cứ khoa học.TRẺ <6 TUỔI

✪ Lựa chọn giải pháp phù hợp giúp bé phát triển đa giác quan như thính giác, thị giác, xúc giác … giúp bé học hỏi và tiếp thu tối đa trong “thời kỳ vàng” từ 0 – 6 tuổi.
✪ Giáo dục sớm cho con dựa trên những điểm mạnh, điểm yếu và tính cách của con
✪ Lựa chọn giải pháp phù hợp giúp bé phát triển đa giác quan như thính giác, thị giác, xúc giác … giúp bé học hỏi và tiếp thu tối đa trong “thời kỳ vàng” từ 0 – 6 tuổi.
✪ Giáo dục sớm cho con dựa trên những điểm mạnh, điểm yếu và tính cách của con

TRẺ 6 – 12 TUỔI

✪ Lựa chọn giải pháp phù hợp giúp bé phát triển đa giác quan như thính giác, thị giác, xúc giác … giúp bé học hỏi và tiếp thu tối đa trong “thời kỳ vàng” từ 0 – 6 tuổi.
✪ Giáo dục sớm cho con dựa trên những điểm mạnh, điểm yếu và tính cách của con
✪ Lựa chọn giải pháp phù hợp giúp bé phát triển đa giác quan như thính giác, thị giác, xúc giác … giúp bé học hỏi và tiếp thu tối đa trong “thời kỳ vàng” từ 0 – 6 tuổi.
✪ Giáo dục sớm cho con dựa trên những điểm mạnh, điểm yếu và tính cách của con

TRẺ >12 TUỔI

✪ Lựa chọn giải pháp phù hợp giúp bé phát triển đa giác quan như thính giác, thị giác, xúc giác … giúp bé học hỏi và tiếp thu tối đa trong “thời kỳ vàng” từ 0 – 6 tuổi.

✪ Giáo dục sớm cho con dựa trên những điểm mạnh, điểm yếu và tính cách của con

✪ Lựa chọn giải pháp phù hợp giúp bé phát triển đa giác quan như thính giác, thị giác, xúc giác … giúp bé học hỏi và tiếp thu tối đa trong “thời kỳ vàng” từ 0 – 6 tuổi.

✪ Giáo dục sớm cho con dựa trên những điểm mạnh, điểm yếu và tính cách của con

VỚI NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

✪ Lựa chọn giải pháp phù hợp giúp bé phát triển đa giác quan như thính giác, thị giác, xúc giác … giúp bé học hỏi và tiếp thu tối đa trong “thời kỳ vàng” từ 0 – 6 tuổi.
✪ Giáo dục sớm cho con dựa trên những điểm mạnh, điểm yếu và tính cách của con
✪ Lựa chọn giải pháp phù hợp giúp bé phát triển đa giác quan như thính giác, thị giác, xúc giác … giúp bé học hỏi và tiếp thu tối đa trong “thời kỳ vàng” từ 0 – 6 tuổi.
✪ Giáo dục sớm cho con dựa trên những điểm mạnh, điểm yếu và tính cách của con