Danh sách điểm thi 20/6 & 27/6/2020

Danh sách điểm thi lớp sinh trắc vân tay dermatoglyphics level 1 & lớp sinh trắc vân tay dermatoglyphics level 2 ngày 20/6 – 27/6/2020

Lớp sinh trắc vân tay dermatoglyphics level 1:

 • Làm 50 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận 
 • Thời gian thi 60 phút.
 • Anh/chị thi đạt trên 70đ  sẽ tiếp tục học lớp sinh trắc vân tay dermatoglyphics level 2.
 • Được kiểm tra lại 1 lần.

Lớp sinh trắc vân tay dermatoglyphics Level 2: 

Vòng 1:

 • Kiểm tra 50 câu trắc nghiệm lý thuyết và 50 câu trắc nghiệm nhận diện chủng vân tay
 • Thời gian làm bài 90 phút.
 • Anh/chị thi đạt 40đ trở lên sẽ được tiếp tục thi vòng 2.
 • Được kiểm tra lại 1 lần.

Vòng 2:

 • Review 1:1 với chuyên viên tư vấn cao cấp. 
 • Tư vấn một đề thi về phối chủng bất kỳ.
 • Nêu ra nhược điểm của cách chủng vân tay
 • Nêu ra ưu điểm của các chủng vân tay
 • Cách tương tác phù hợp với các chủng vân tay
 • Các biện pháp phát huy ưu điềm và khắc phục nhược điểm.
 • Được đăng ký tối đa 3 lần.

Anh/chị cần hỗ trợ thêm thông tin liên hệ phòng đào tạo theo hotline 19008012 (Bấm phím 3 gặp Bộ phận Đào Tạo: để được hỗ trợ thông tin và đăng ký các khóa đào tạo, lịch thi và điểm thi)

DANH SÁCH ĐIỂM THI 20/06/2020 & 27/06/2020
STT Nhà Bảo Trợ HỌ VÀ TÊN BÉ SĐT  LEVEL 1 LEVEL 2
1 NGUYỄN NGỌC CHÂU DIÊN X 911xxx811 76.2đ
2 DƯƠNG THỊ THẢO NGUYÊN KIỀU D.C. ANH
KIỀU C.T. KHUÊ
902xxx636 74.7đ
3 PHÙ THỊ MỸ HOA XUÂN PHÙ NAM ANH 909xxx824 72.8đ
4 NGUYỄN THỊ TÌNH TRẦN HỒNG NHUNG 937xxx455 70.5đ
5 LÊ QUỐC NAM LÊ NGỮ NAM 938xxx455 71.0đ
6 TRẦN THỊ NGỌC TRINH LÊ TRẦN HÀ PHƯƠNG 938xxx100 75.0đ
7 LÊ THỊ HỒNG TRẦN THIÊN KIM 909xxx744 74.0đ
8 BÙI THỊ KIM TUYẾN HỒ MINH ĐIỀN 932xxx168 73.2đ
9 NGÔ XUÂN THU LÊ KHÔI
LÊ KHOA
788xxx036 70.8đ
10 NGUYỄN THỊ NGỌC LUẬN PHAN H. QUÂN
PHAN H. LINH
987xxx849 86.4đ 46.0đ
11 NGUYỄN THẾ NGUYỄN NGUYỄN L.G  HÀO
NGUYỄN L.G UYÊN
888xxx865 88.6đ 46.0đ
12 NGUYỄN KIM THI I DIỄM ĐAN
I NGUYÊN QUÂN
903xxx011 70.0đ 47.0đ
13 LƯƠNG DIỄM TƯỜNG LƯƠNG HỒNG YẾN NHI 909xxx411 70.4đ 40.0đ
14 PHẠM HOÀNG TUẤN PHẠM QUỐC ANH 937xxx410 75.0đ 42.0đ
15 BÙI THỊ KIM TRẦN BÙI NHƯ Ý 888xxx100 70.0đ 40.0đ