Bảng Tin

Bảng Tin

Từ ngày 16/9/2018 chi phí cho gói khả năng tại Elite Symbol sẽ là...

📃📃📃THÔNG BÁO📃📃📃 📖 Sinh Trắc Vân Tay Elite Symbol lưu ý với quý khách hàng đã và đang có mong muốn sử dụng gói dịch...

Danh Sách Học Viên Lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 1 Ngày 08/09/2018

Sinh Trắc Vân Tay Elite Symbol công bố danh sách học viên lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 1 (De1901) ngày 08/09/2018. Hiện tại lớp...

Lịch Thi Tập Trung Lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 2 Tháng 9/2018

Lịch Thi Lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 2 Lớp De2901 thi tập trung ngày 29/09/2018 lúc 17h30. Lớp De2902 thi tập trung ngày...

Lịch Thi Tập Trung Lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 1 Tháng 9/2018

Lịch Thi Lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 1 Lớp De1901 thi tập trung ngày 15/9/2018 lúc 17h30. Lớp De1902 thi tập trung ngày...

Lớp Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics Level 2 tháng 9/2018

Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 2  Lớp De2901 khai giảng vào lúc 18h30 Thứ Hai ngày 17/09/2018 và kết thúc vào lúc 21h...

Lớp Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics level 1 tháng 9/2018

Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 1 Lớp De1901 bắt đầu từ 13h30 đến 17h thứ Bảy ngày 08/09/2018 Lớp De1902 bắt đầu từ...

Lịch đào tạo Sinh Trắc Vân Tay Elite Symbol tháng 9/2018

Lịch đào tạo tháng 9/2018 của Sinh Trắc Vân Tay Elite Symbol 1️⃣ Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 1  Lớp De1901 bắt đầu từ...

DANH SÁCH HỌC VIÊN LEVEL 2 – KHÓA NGÀY 27-29-31/08/2018

Elite Symbol công bố danh sách học viên lớp Level 2 - Khóa ngày 27 - 29 - 31/08/2018 Các Anh/chị đã đăng ký nhưng...

Lớp Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics Level 3 tháng 8/2018

Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 3 – De38 Khai giảng vào 9h Chủ nhật ngày 19/08/2018 và kết thúc vào lúc 17h ngày 9/9/2018...

Lớp Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics Level 2 tháng 8/2018

Lớp Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics Level 2 Lớp De2801 khai giảng vào 13h30 thứ 7 ngày 11/08/2018 và kết thúc vào lúc...

BÀI VIẾT MỚI