Danh Sách Lớp Nghệ Thuật Trò Chuyện Cùng Con – Ngày 19/05/2022

Lớp học online qua zoom – Chương trình được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành riêng cho khách hàng đã làm sinh trắc vân tay tại Elite Symbol.

Thời gian: 19h00-21h00 thứ năm ngày 19/05/2022

STT HỌ VÀ TÊN SĐT GHI CHÚ
1 HÀ THỊ THẢO TRÚC 935xxx994 1
2 TRẦN THỊ CẨM GIANG 986xxx218 1
3 TRƯƠNG LỆ THU 946xxx988 1
4 PHAN THỊ NHƯ LIÊM 926xxx100 1
5 NGUYỄN THỊ TRÚC LY 703xxx063 1
6 BÙI THỊ THU NGÂN 909xxx809 1
7 HỒ THỊ XUÂN MAI 919xxx609 1
8 ĐỖ THỊ THÙY 906xxx447 1
9 NGUYỄN THANH SANG 779xxx753 1
10 LÊ THỊ HOÀNG OANH 787xxx639 1
11 LÊ THỊ TRINH DUNG 908xxx923 1
12 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 904xxx086 1
13 NGUYỄN PHẠM THANH NGÂN 909xxx113 1
14 NGUYỄN THỊ HẠNH PHÚC 90xxx298 1
15 TRẦN HUỲNH PHI YẾN 939xxx748 1
16 NGUYỄN THANH BẠCH HUỆ 988xxx539 1
17 NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ 932xxx066 1
18 ĐOÀN THỊ THANH Ý 908xxx248 1
19 VŨ THỊ NHẬT YẾN 903xxx449 1
20 HỒ THỊ BẢO CHÂU 935xxx334 1
21 PHẠM QUỲNH NHI 966xxx474 1
22 TRƯƠNG CÔNG LĨNH 914xxx370 1
23 LÊ THỊ NA 362xxx000 1
24 NGUYỄN THỊ TÚ 909xxx630 1
25 TRẦN NGỌC ÂN 938xxx544 1
26 LÊ HOÀNG PHÁT 937xxx633 1
27 BÙI THỊ THU HỒNG 938xxx500 1
28 PHẠM HOÀNG DƯƠNG 937xxx987 1
29 LÊ VĂN SỸ 938xxx574 1
30 NGUYỄN THỊ NGA 909xxx555 1