Khóa học

Khóa học

Lịch Thi Tập Trung Lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 2...

Lịch Thi Lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 2 Lớp De2901 thi tập trung ngày 29/09/2018 lúc 17h30. Lớp De2902 thi tập trung ngày...

Lịch Thi Tập Trung Lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 1...

Lịch Thi Lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 1 Lớp De1901 thi tập trung ngày 15/9/2018 lúc 17h30. Lớp De1902 thi tập trung ngày...

Lớp Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics Level 2 tháng 9/2018

Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 2  Lớp De2901 khai giảng vào lúc 18h30 Thứ Hai ngày 17/09/2018 và kết thúc vào lúc 21h...

Lớp Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics level 1 tháng 9/2018

Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 1 Lớp De1901 bắt đầu từ 13h30 đến 17h thứ Bảy ngày 08/09/2018 Lớp De1902 bắt đầu từ...

Lớp Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics Level 3 tháng 8/2018

Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 3 – De38 Khai giảng vào 9h Chủ nhật ngày 19/08/2018 và kết thúc vào lúc 17h ngày 9/9/2018...

Lớp Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics Level 2 tháng 8/2018

Lớp Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics Level 2 Lớp De2801 khai giảng vào 13h30 thứ 7 ngày 11/08/2018 và kết thúc vào lúc...

Lớp Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics level 1 tháng 8/2018

Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 1 Lớp De1801 bắt đầu từ 13h30 đến 17h thứ Bảy ngày 04/08/2018 Lớp De1802 bắt đầu từ...

Lớp Dermatoglyphics Level 3 tháng 7/2018

Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 3 Chủ nhật 15 - 22 - 29/07/2018 thời gian sáng 9h - 11h30 & chiều 13h30 - 16h Điều...

Lớp Dermatoglyphics Level 2 tháng 7/2018

Lớp Dermatoglyphics Level 2 - Sinh Trắc Vân Tay level 2 – Anh/Chị chọn 1 trong 2 ngày để học. Thứ 7 ngày 14/07/2018...

Lớp Dermatoglyphics level 1 tháng 7/2018

Lớp Sinh Trắc Vân Tay level 1 – Anh/Chị chọn 1 trong 2 ngày để học. Thứ Bảy 13h30 – 16h ngày 07/07/2018 Thứ Bảy...

BÀI VIẾT MỚI