Sinh Trắc Vân Tay Dermatoglyphics Level 2

Đến với Sinh Trắc Vân Tay Dermatoglyphic level 2 chúng ta cùng nhau nghiên cứu sâu hơn về tính cách của mổi cá nhân. Bên trong mỗi con người của chúng ta là một ma trận tính cách hết sức phức tạp. Mỗi người có mỗi cá tính khác nhau và hành vi biểu hiện cá tính đó khác nhau.

Lớp Sinh Trắc Vân Tay Dermatoglyphics Level 2 sẽ giúp cho bạn có những kiến thức trong việc nhận dạng và phân biệt những tính cách đó. Không ai là một bản thể hoàn hảo trên thế giới này, chính vì thế sau khi nhận diện được tính cách của chúng ta có những ưu và nhược điểm chúng ta sẽ có những phương các điểu chỉnh và kiểm soát bản năng của mình hơn cũng như nhận biết và cảm thông cho những cá tính của những người xung quanh nhiều hơn.

Elite Symbol hy vọng, bạn sẽ trở nên thấu hiểu, chấp nhận và bao dung hơn cho chính mình và mọi người xung quanh sau lớp học này.

Điều kiện tham gia: đã học lớp Sinh Trắc Vân Tay Dermatoglyphics Level 1

Thời gian: Từ 19h00 – 21h00 ngày 25-27-29 tháng 3 năm 2024 (Lớp học tối thứ 2/4/6). Học online qua ZOOM

 

Lưu ý: đây không phải là lớp học đào tạo chuyên viên tư vấn sinh trắc vân tay. Lớp học chỉ có tác dụng bổ trợ quý khách hàng trong việc ứng dụng kết quả phân tích sinh trắc học dấu vân tay.

Xem thêm: Tại sao cần phải tham gia các khoá học tại Elite Symbol sau khi làm phân tích sinh trắc vân tay?