Sinh Trắc Vân Tay Dermatoglyphics Level 3

Sau khi trải qua các khóa học và các buổi kiểm tra trình độ của các lớp Dermatoglyphics Level 1 & Dermatoglyphics Level 2 Elite Symbol chắc chắn rằng các anh/chị đã nắm rõ được:

  • Những điều kỳ diệu về bộ não, cấu trúc của não bộ con người và cách thức hoạt động của nó.
  • Những quan điểm sai lầm trong tương tác và phát triển của con người đặc biệt trong quá trình nuôi dạy con trẻ.
  • Định nghĩa và lịch sử phát triển ngành Sinh Trắc Học Dấu Vân Tay.
  • Cách nhận diện và ưu, nhược điểm của 11 chủng vân tay thuần.
  • Các biện pháp phát huy ưu điểm và khác phục nhược điểm của từng chủng vân tay.

Đến với lớp Sinh Trắc Vân Tay Dermatoglyphics Level 3 anh/chị sẽ được học:

  • Nhận diện và phân tích các chủng vân tay lai
  • Hiểu biết sâu về tất cả các chỉ số bài báo cáo phân tích vân tay
  • Tác động của từng chủng vân tay khi nằm ở từng vùng chức năng não bộ, và các chỉ số cao thấp ảnh hưởng đến tính cách và khả năng như thế nào.