Sinh Trắc Vân Tay Dermatoglyphics Level 3

Sau khi trải qua các khóa học và các buổi kiểm tra trình độ của các lớp Sinh Trắc Vân Tay Dermatoglyphics Level 1 & 2. Elite Symbol chắc chắn rằng các anh/chị đã nắm rõ được:

  • Những điều kỳ diệu về bộ não, cấu trúc của não bộ con người và cách thức hoạt động của nó.
  • Những quan điểm sai lầm trong tương tác và phát triển của con người đặc biệt trong quá trình nuôi dạy con trẻ.
  • Định nghĩa và lịch sử phát triển ngành Sinh Trắc Học Dấu Vân Tay.
  • Cách nhận diện và ưu, nhược điểm của 11 chủng vân tay thuần.
  • Các biện pháp phát huy ưu điểm và khác phục nhược điểm của từng chủng vân tay.

Đến với lớp Sinh Trắc Vân Tay Dermatoglyphics Level 3 anh/chị sẽ được học:

  • Nhận diện và phân tích các chủng vân tay lai
  • Hiểu biết sâu về tất cả các chỉ số bài báo cáo phân tích vân tay
  • Tác động của từng chủng vân tay khi nằm ở từng vùng chức năng não bộ, và các chỉ số cao thấp ảnh hưởng đến tính cách và khả năng như thế nào.

Thời gian: Lớp De3501 học từ 9h00 – 16h30 Ngày 19/05, 26/05, 02/06 (bắt buộc học đủ 3 ngày)

Điều kiện tham gia: đã hoàn thành lớp Sinh Trắc Vân Tay Dematoglyphics Level 2

Lưu ý: đây không phải là lớp học đào tạo chuyên viên tư vấn sinh trắc vân tay. Lớp học chỉ có tác dụng bổ trợ quý khách hàng trong việc ứng dụng kết quả phân tích sinh trắc học dấu vân tay.