Sinh Trắc Vân Tay Dermatoglyphics Level 1

Xem thêm: Tại sao cần phải tham gia các khoá học tại Elite Symnol sau khi làm phân tích sinh trắc vân tay?

Nội Dung Khóa Học:

1. Hiểu được những điều kỳ diệu về bộ não, cấu trúc của não bộ con người và cách thức
hoạt động của nó.

2. Nhận định rõ hơn về sự thông minh cũng như những năng lực tuyệt vời của con người.

3. Những quan điểm sai lầm trong tương tác và phát triển của con người đặc biệt trong quá
trình nuôi dạy con trẻ.

4. Hiểu được những thông tin mà “Báo cáo phân tích sinh trắc học dấu vân tay” thể hiện và lưu ý trong việc ứng dụng BCPT trong định hướng phát triển mỗi cá nhân.

Thời gian: Từ 19h00 đến 21h00 ngày 9/5/2024 Học tại online qua ZOOM

Điều kiện tham gia: khách hàng sử dụng gói dịch vụ khả năng tại Elite Symbol.

Lưu ý: đây không phải là lớp học đào tạo chuyên viên tư vấn sinh trắc vân tay. Lớp học chỉ có tác dụng bổ trợ quý khách hàng trong việc ứng dụng kết quả phân tích sinh trắc học dấu vân tay.