Chia sẻ của chị L-T-N-H khi làm sinh trắc vân tay tại Elite Symbol.

[CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG]

“Sinh trắc học dấu vân tay tương tác đã giúp hiểu rõ về bản thân, biết được những điểm mạnh phát huy hỗ trợ và khắc phục điểm yếu. Định hướng phần nào về con đường tiếp đến mình chọn. Xin chân thành cảm ơn”