Chia sẻ của chị Xuân khi làm sinh trắc vân tay tại Elite Symbol

[CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG]
“Tôi cảm thấy hài lòng và thoải mái về buổi tư vấn ngày hôm nay. Rút ra được bài học cho bản thân. tôi sẽ trở lại để học gói khả năng này. Cảm ơn trung tâm”