Chia sẻ của chị Diễm khi làm sinh trắc vân tay tại Elite Symbol

[CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG] .

Qua buổi tư vấn mình cũng muốn tìm hiểu thêm về gói “Sinh trắc học dấu Vân tay tương tác”. Mình cũng hiểu hơn về tính cách của con mình để có cách giáo dục và định hướng bé tốt hơn. Mình sẽ tìm hiểu thêm và quay lại.