Danh Sách Học Viên Lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 1 Ngày 08/09/2018

Sinh Trắc Vân Tay Elite Symbol công bố danh sách học viên lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 1 (De1901) ngày 08/09/2018.

Hiện tại lớp De1901 đã đủ học viên, anh/chị muốn tham gia khóa học vui lòng đăng ký lớp “Sinh Trắc Vân Tay Level 1 (De1902) bắt đầu từ 13h30 đến 17h00 thứ Bảy ngày 15/09/2018”

📝Các Anh/chị đã đăng ký nhưng chưa có tên trong danh sách vui lòng liên hệ Phòng đào tạo theo Hotline 0898 082 682 để được hỗ trợ.