Danh sách học viên lớp cha mẹ thông thái – ngày 15/11

DANH SÁCH HỌC VIÊN CHA MẸ THÔNG THÁI KHÓA HỌC NGÀY 15/11/2020

Thời gian: 9h00 – 12h00 chủ nhật ngày 15/11/2020

Học tại: 97 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

STT HỌ TÊN SĐT GHI CHÚ
1 TRẦN THỊ Ý NHI 902xxx769 1
2 BIỆN QUANG HOÀNG 902xxx769 1
3 TRẦN THỊ NGỌC TRÂM 938xxx300 1
4 NGUYỄN KIM THI 903xxx011 1
5 TRẦN THỊ ÁI TRÂN 909xxx501 1
6 PHẠM NGỌC THU TRANG 915xxx355 1
7 LẠI VĂN PHI
HOÀNG SƠN PHƯƠNG THI
908xxx486 2
8 TRẦN BÍCH MAI
PHẠM CÔNG PHÚC
909xxx556 2
9 TRƯƠNG HỒNG MINH 989xxx449 1
10 THÁI PHƯƠNG DUNG
HUỲNH TIẾN HOÀNG
977xxx357 2
11 TRỊNH THỊ NHUNG 932xxx396 1
12 LƯU QUỐC PHONG 907xxx628 1
13 NGUYỄN THỊ THANH THỦY
LỮ CHÍ LƯƠNG
907xxx978 2
14 TRƯƠNG THỊ HỒNG PHƯƠNG 843xxx633 1
15 ĐỖ THỊ NGỌC DUNG 914xxx408 1
16 PHẠM THỊ HỒNG TRẦN 985xxx059 1
17 LƯƠNG THỊ KIM NGỌC 968xxx008 1
18 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN 919xxx183 1