Danh sách học viên lớp sinh trắc vân tay level 2 – ngày 27-28

Danh sách học viên lớp sinh trắc vân tay level 2 – ngày 27-28

Lớp học tại: 97 Trần Quang Diệu, P. 14, Q. 3 , Tp Hồ Chí Minh

Bắt đầu từ 13h30 ngày 27/3/2020 đến 16h30 ngày 28/3/2021 lớp học chiều t7 và ngày chủ nhật

STT HỌ TÊN SDT ĐIỂM NOTE
1 HUỲNH HỒNG LĨNH 379xxx860 X 1
2 VŨ HOÀNG MINH NGỌC 773xxx037 X 1
3 PHẠM NGUYỄN VƯƠNG 908xxx570 X 1
4 ĐỖ THỊ THÙY 906xxx447 70.8đ 1
5 PHẠM THỊ NHUNG 966xxx618 70.0đ 1
6 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 984xxx745 77.4đ 1
7 NGUYỄN VĂN PUL
TRỊNH NGỌC BẢO TRÂM
906xxx488
931xxx626
73.2đ
92.4đ
2
8 NGUYỄN THẢO CÚC PHƯƠNG 938xxx903 74.7đ 1
9 LÊ THỊ TRÚC LINH 798xxx931 74.2đ 1
10 NGUYỄN HOÀNG QUYÊN 938xxx891 X 1
11 TRƯƠNG NGỌC HÂN 937xxx339 70.4đ 1
12 VŨ THÁI NHI 773xxx037 75.0đ 1
13 NGUYỄN THỊ HUỲNH 909xxx458 76.4đ 1
14 LÊ ÁNH TUYẾT 938xxx400 70.4đ 1
15 BÙI TUỆ NHƯ 909xxx478 73.2đ 1