Chỉ số TFRC là gì?

Cuối thế kỉ 19 năm 1880, Tiến sĩ Henry Faulds đưa ra lý luận số lượng vân tay TFRC (Total Fingerprint Ridge Count) là tổng số đường vân tay trên 10 đầu ngón tay. Chỉ số TFRC phản ánh gần đúng sự đóng góp của từng gen riêng biệt trong hệ thống gen vào việc hình thành một con người cụ thể.

Chỉ số TFRC phản ánh khả năng liên kết giữa các nơ-ron thần kinh với nhau. Tuy nhiên chỉ số TFRC không đề cập đến trí thoog minh vì nó còn phụ thuộc vào quá trình rèn luyện cũng như sự tác động của môi trường. Một chương trình học tập phù hợp sẽ kích hoạt khả năng liên kết giữa các kế bào thần kinh, phát huy hiệu quả hoạt động não bộ tốt nhất.

Não bộ được cấu tạo bởi hơn 100 tỷ nơ-ron thần kinh

Hay hiểu theo cách khác, chỉ số TFRC là thông số cho biết khả năng tiếp thu thông tin tại một thời điểm. TFRC càng cao, lượng thông tin tiếp thu tại một thời điểm càng nhiều, TFRC càng thấp thì lượng thông tin tiếp thu lại càng bị hạn chế do đó cần phải học đi học lại nhiều lần.

Các nơ-ron thần kinh liên kết với nhau bằng những xung dẫn điện