Danh sách học viên lớp học sinh trắc vân tay level 2 ngày 15-17-19/10/2018

Sinh Trắc Vân Tay Elite Symbol công bố danh sách học viên lớp học Sinh Trắc Vân Tay – Dermatoglyphics Level 2. Lớp De2001 khai giảng vào lúc 18h30 Thứ Hai ngày 15/10/2018 và kết thúc vào lúc 21h thứ 6 ngày 19/10/2018 (Lớp học tối 2-4-6)

Các Anh/chị đã đăng ký nhưng chưa có tên trong danh sách vui lòng liên hệ Phòng đào tạo theo Hotline 0898 082 682 để được hỗ trợ.

Xem thêm: Lớp De2002 khai giảng vào 13h30 thứ 7 ngày 27/10/2018 và kết thúc vào lúc 17h chủ nhật 28/10/2018 (Lớp học chiều thứ 7 và nguyên ngày chủ nhật)