Danh sách lớp Cha Mẹ Thông Thái – 26/10/2022

Sinh trắc vân tay Elite Symbol gửi anh/chị danh sách lớp  Cha Mẹ Thông Thái – 26/10/2022

Thời gian: 19h00-21h00 thứ tư ngày 26/10/2022

Chương trình miễn phí vì cộng đồng được tổ chức online qua ZOOM – anh/chị có thể mời người thân, bạn bè của mình tham dự nhé!

STT HỌ VÀ TÊN SĐT GHI CHÚ
1 NGUYỄN MINH THÙY 979xxx560 1
2 KHỔNG TÚ QUỲNH ANH 796xxx186 1
3 TRINH NGUYỄN 989xx566 1
4 LÊ KIM PHỤNG 976xxx716 1
5 NGUYỄN PHẠM THANH NGÂN 909xxx113 1
6 LÝ TRẦN ANH THƯ 939xxx767 1
7 TRẦN THỊ THÙY TRANG 888xxx189 1
8 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG 938xxx321 1
9 TRẦN NGỌC NHƯ HUỲNH 908xxx533 1
10 LÊ THỊ KIM OANH 988xxx735 1
11 VÕ MỸ DUNG 909xxx740 1
12 HUỲNH THANH PHƯƠNG VY 904xxx730 1
13 HỨA THỤC TRÂN 909xxx920 1
14 NGÔ THỊ MINH PHƯƠNG 798xxx668 1
15 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH 918xxx808 1
16 TRẦN THỊ KIM XOAN 914xxx292 1
17 HUỲNH THỊ KIM CHI 936xxx489 1
18 ĐỖ THỊ TRÚC LINH 933xxx489 1
19 NGUYỄN THỊ OANH 902xxx545 1
20 HUỲNH KIM LỘC 983xxx666 1
21 PHAN THỊ VINH HẠNH 838xxx538 1
22 ĐÀO THỊ HỒNG NGỌC 961xxx498 1
23 PHẠM QUỲNH TRANG 963xxx717 1
24 TRƯƠNG THỊ LAN ANH 963xxx500 1
25 NGUYỄN THỊ TÚ PHƯƠNG 909xxx680 1
26 TRẦN THỊ NGỌC TÚ 362xxx713 1
27 MAI CHÍ AN 914xxx203 1
28 BÙI THỊ THU HỒNG 937xxx201 1
29 TRẦN QUỐC NAM 938xxx587 1
30 LÊ THỊ THU 909xxx555 1