Danh sách lớp Cha Mẹ Thông Thái – ngày 17/08/2022

Sinh trắc vân tay Elite Symbol gửi anh/chị danh sách lớp Cha Mẹ Thông Thái – ngày 17/08/2022.

Chương trình miễn phí vì cộng đồng được tổ chức online qua ZOOM – anh/chị có thể mời người thân, bạn bè của mình tham dự nhé!
STT HỌ VÀ TÊN SĐT GHI CHÚ
1 CAO THỊ PHƯƠNG THÚY 989xxx939 1
2 BÙI THỊ NGÂN HÀ 869xxx979 1
3 NGUYỄN THỊ TRÚC LY 703xxx063 1
4 ĐÀO HỒNG NHUNG 389xxx453 1
5 ĐẬU NHƯ NGỌC 386xxx601 1
6 ĐỖ THỊ LỆ 979xxx800 1
7 VŨ THỊ THANH HƯƠNG 943xxx399 1
8 TRẦN KIẾN DỈNH 938xxx877 1
9 TRẦN THỊ THU NGỌC 961xxx345 1
10 NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG NHUNG 941xxx688 1
11 Phạm Thị Thanh Thúy 947xxx788 1
12 PHÙNG THỊ MỸ DUYÊN 962xxx821 1
13 VÕ THỊ PHỤNG 934xxx226 1
14 NGUYỄN VŨ QUỲNH HOA 905xxx800 1
15 NGUYỄN THỊ THANH TÂM OK 985xxx086 1
16 LÂM VĨNH PHÁT 966xxx293 1
17 TRẦN THỊ KIM XOAN 914xxx292 1
18 HUỲNH KIM LỘC 983xxx666 1
19 TRƯƠNG MỸ NGỌC 914xxx236 1
20 TRẦN THỊ KIỀU 938xxx258 1
21 LÊ THỊ HỒNG 909xxx301 1
22 NGUYỄN THỊ THU MINH 772xxx222 1
23 PHẠM HOÀNG LAN 362xxx333 1
24 BÙI NGỌC MỸ LỆ 937xxx300 1
25 NGUYỄN KIM ANH 938xxx820 1
26 HỒ THỊ THU LAN 909xxx521 1
27 TRẦN PHÚC NGUYÊN 937xxx666 1
28 LÊ THỊ THU HUYỀN 909xxx102 1
29 BÙI PHƯƠNG THẢO 938xxx632 1
30 LÊ THỊ THU 909xxx654 1