Danh sách lớp Cha Mẹ Thông Thái – ngày 27/04/2022

Chương trình miễn phí vì cộng đồng được tổ chức online qua ZOOM – anh/chị có thể mời người thân, bạn bè của mình tham dự nhé!
Thời gian: 19h00-21h00 thứ năm ngày 27/04/2022
STT HỌ VÀ TÊN SĐT GHI CHÚ
1 VŨ THÀNH CÔNG 914xxx557 1
2 ĐỖ HOÀNG ANH THƯ 708xxx909 1
3 HÀ THỊ THU THANH 902xxx687 1
4 NGUYỄN PHẠM THANH NGÂN 909xxx113 1
5 HOÀNG LAN 935xxx720 1
6 NGUYỄN TRUNG THÀNH 909xxx257 1
7 LÊ NGUYỄN DIỄM THI 796xxx994 1
8 NGUYỄN THANH BẠCH HUỆ 988xxx539 1
9 NGUYỄN PHẠM CÁT VỊNH 902xxx872 1
10 TRẦN HUỲNH PHI YẾN 939xxx748 1
11 NGUYỄN THỊ THANH GIANG 949xxx344 1
12 BÙI NHÂN 778xxx788 1
13 LÊ THỊ THU VÂN 977xxx860 1
14 TRƯƠNG NGỌC LY 977xxx568 1
15 LÊ THỊ THẢO MY 938xxx540 1
16 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 937xxx100 1
17 NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH 362xxx001 1
18 TRẦN NGỌC ANH 909xxx478 1
19 BÙI THỊ THU LAN 909xxx690 1
20 TRẦN THỊ NHƯ Ý 362xxx008 1
21 NGUYỄN THỊ THU 772xxx693 1
22 LÊ BÙI THÚY DIỄM 938xxx688 1
23 TRẦN THANH AN 937xxx562 1
24 BÙI THỊ MỸ LIÊN 914xxx550 1
25 PHẠM THỊ KIM OANH 362xxx977 1
26 LÊ THỊ THU HIỀN 708xxx558 1
27 PHẠM THỊ ÁNH 934xxx104 1
28 TRẦN THỊ THU 937xxx597 1
29 LƯƠNG THỊ HỒNG ANH 987xxx561 1
30 BÙI NGỌC LỄ 909xxx574 1