Danh sách lớp Nghệ Thuật Trò Chuyện Cùng Con – 26/04/2022

Lớp học online qua zoom – Chương trình được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành riêng cho khách hàng đã làm sinh trắc vân tay tại Elite Symbol.

Thời gian: 19h00-21h00 thứ năm ngày 26/04/2022

STT HỌ VÀ TÊN SĐT GHI CHÚ
1 NGUYỄN PHẠM THANH NGÂN 909xxx113 1
2 TRƯƠNG LÊ NGỌC DIỆP 943xxx661 1
3 TRẦN THỊ PHƯƠNG QUỲNH 944xxx670 1
4 NGUYỄN THẢO 909xxx419 1
5 ĐINH THỊ HỒNG NHUNG 903xxx346 1
6 KIỀU THỊ THU CHUNG 973xxx957 1
7 HOÀNG LAN 935xxx720 1
8 VŨ THÀNH CÔNG 914xxx557 1
9 NGUYỄN TRUNG THÀNH 909xxx257 1
10 LÊ NGUYỄN DIỄM THI 796xxx994 1
11 ĐỖ THỊ CẨM NHUNG 931xxx527 1
12 NGUYỄN THANH BẠCH HUỆ 988xxx539 1
13 NGUYỄN PHẠM CÁT VỊNH 902xxx872 1
14 TRẦN HUỲNH PHI YẾN 939xxx748 1
15 TRẦN THỊ CẨM GIANG 986xxx218 1
16 TRẦN THỊ THU TRANG 938xxx177 1
17 NGUYỄN THỊ HẠNH PHÚC 906xxx983 1
18 LÊ THỊ THÚY HẰNG 352xxx519 1
19 LÊ THỊ CẨM NHI 909xxx568 1
20 TRẦN ĐÌNH TRỌNG 938xxx100 1
21 LƯƠNG NGỌC HUYỀN 937xxx597 1
22 BÙI THỊ THÚY 909xxx154 1
23 PHẠM NGỌC ÁNH 909xxx587 1
24 HỒ THỊ THU LAN 938xxx411 1
25 NGUYỄN THỊ TUYỀN 362xxx247 1
26 TRẦN THỊ NỞ 772xxx555 1
27 LÃ HUY HOÀNG 909xxx630 1
28 TRẦN THỊ ANH 938xxx635 1
29 HỒ THỊ THU HỒNG 914xxx661 1
30 NGUYỄN TUYẾT ANH 362xxx547 1