Danh sách lớp Nghệ Thuật Thấu Hiểu Hạnh Phúc – ngày 29/03/2022

Thời gian: 19h00 – 21h00. Lớp học online qua zoom. Chương trình được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành riêng cho khách hàng đã làm sinh trắc vân tay tại Elite Symbol.

Id ZOOM sẽ được gửi vào group ZALO lớp học. (gửi vào 18h30)

STT HỌ VÀ TÊN SĐT GHI CHÚ
1 VŨ THỊ NHIÊN
NGUYỄN MINH TÚ
975xxx966 2
2 LƯU KIM HẰNG 906xxx938 1
3 MẠCH THỊ LONG HOA
VƯƠNG TÙNG LÂM
939xxx805 2
4 PHÙ THỊ MỸ HOA XUÂN 909xxx824 1
5 LÊ THẢO 909xxx419 1
6 PHẠM NGỌC CHÂU 901xxx530 1
7 PHẠM NGỌC MAI 938xxx249 1
8 NGUYỄN HỮU NAM 978xxx083 1
9 TRẦN THỊ KHÁNH BĂNG 909xxx853 1
10 ĐÀO THỊ KIM THOA 909xxx264 1
11 TRẦN THỊ CẨM GIANG 986xxx218 1
12 TRẦN THỊ HẢI YẾN 336xxx100 1
13 NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ 932xxx066 1
14 HÀ THỊ THU THANH 902xxx687 1
15 NGUYỄN THỊ VÂN 918xxx354 1
16 ĐỖ QUÝ PHƯƠNG UYÊN 898xxx396 1
17 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH 909xxx155 1
18 NẠI LÊ THY NGUYÊN 909xxx591 1
19 LÊ THỊ THÚY HẰNG 352xxx519 1
20 ĐỖ THỊ CẨM NHUNG 931xxx527 1
21 NGUYỄN THỊ KIM OANH 904xxx381 1
22 NGUYỄN THỊ HIỀN 989xxx214 1
23 TRẦN THỊ THU TRANG 938xxx177 1
24 NGUYỄN THỊ HẠNH PHÚC 906xxx983 1
25 LƯƠNG THỊ HỒNG NGHI 906xxx154 1
26 BÙI THỊ THU AN 938xxx120 1
27 LÊ NGỌC AN 909xxx547 1
28 PHẠM THỊ LAN NHI 989xxx578 1
29 LÊ THỊ THU 937xxx189 1
30 NGUYỄN THỊ LÝ 909xxx457 1
31 HỒ THỊ THU ANH 938xxx578 1