Danh sách lớp Sinh Trắc Vân Tay Level 1 – ngày 30/03/2022

Lớp học online qua ZOOM. Thời gian: 19h00 – 21h00.
Chương trình được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành riêng cho khách hàng đã làm sinh trắc vân tay tại Elite Symbol.
Id ZOOM sẽ được gửi vào group ZALO lớp học. (gửi vào 18h30)

STT HỌ VÀ TÊN SĐT GHI CHÚ
1 NGUYỄN HỮU NAM 978xxx083 1
2 ĐỖ THỊ BẢO TRÂN 786xxx492 1
3 MẠCH THỊ LONG HOA
VƯƠNG TÙNG LÂM
939xxx805 2
4 VŨ THỊ NHIÊN
NGUYỄN MINH TÚ
975xxx966 2
5 NGUYỄN THỊ VÂN
918xxx354
1
6 TRẦN THỊ CẨM GIANG 986xx218 1
7 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH 909xxx155 1
8 TRƯƠNG THỊ THANH THÁO 902xxx600 1
9 TRẦN THỊ THU TRANG 938xxx177 1
10 VŨ THÀNH CÔNG 914xxx557 1
11 ĐINH THỊ HỒNG NHUNG 903xxx346 1
12 VŨ THỊ HỒNG BIÊN 988xxx125 1
13 LÊ THỊ THANH GIANG 938xxx506 1
14 TRƯƠNG LÊ NGỌC DIỆP 943xxx661 1
15 LÊ NGUYỄN DIỄM THI 796xxx994 1
16 LƯU THUẬN HƯNG 912xxx678 1
17 NGUYỄN THỊ THƯ 909xxx540 1
18 TRẦN NGỌC NỮ 938xxx530 1
19 TRẦN NGỌC THẠCH 937xxx781 1
20 HỒ TẤN HOÀNG 938xxx001 1
21 NGUYỄN HƯNG 362xxx810 1
22 LÊ THỊ CẨM TÚ 937xxx330 1
23 BÙI THỊ THU LAN 914xxx780 1
24 LƯƠNG HOÀNG ÂN 772xxx637 1
25 PHẠM HOÀNG TUẤN 909xxx880 1
26 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 912xxx689 1
27 NGUYỄN KIM ANH 937xxx636 1
28 HỒ THỊ THU AN 938xxx600 1
29 PHẠM HOÀNG NAM 362xxx156 1
30 NGUYỄN THỊ NGA 937xxx666 1