Danh Sách Lớp Cha Mẹ Thông Thái – ngày 31/03/2022

Lớp Cha Mẹ Thông Thái – Những Sai Lầm Trong Việc Giáo Dục Con Trẻ. Lớp học online qua ZOOM. Thời gian: 19h00 – 21h00.
Chương trình được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành riêng cho khách hàng đã làm sinh trắc vân tay tại Elite Symbol.
Id ZOOM sẽ được gửi vào group ZALO lớp học. (gửi vào 18h30)

STT HỌ VÀ TÊN SĐT GHI CHÚ
1 NGUYỄN THỊ VÂN 918xxx354 1
2 VŨ THỊ HỒNG BIÊN 988xxx125 1
3 LÊ THỊ HOÀNG OANH 787xxx639 1
4 MẠCH THỊ LONG HOA
VƯƠNG TÙNG LÂM
939xxx805 2
5 TRẦN THỊ CẨM GIANG 986xxx218 1
6 NẠI LÊ THY NGUYÊN 909xxx591 1
7 VŨ THỊ NHIÊN
NGUYỄN MINH TÚ
975xxx966 2
8 ĐỖ THỊ CẨM NHUNG 931xxx527 1
9 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH 909xxx155 1
10 ĐỖ THỊ BẢO TRÂN 786xxx492 1
11 TRƯƠNG THỊ THANH THÁO 902xxx600 1
12 TRẦN THỊ THU TRANG 938xxx177 1
13 VŨ THÀNH CÔNG 914xxx557 1
14 ĐINH THỊ HỒNG NHUNG 903xxx346 1
15 LÊ THỊ THANH GIANG 938xxx506 1
16 TRƯƠNG LÊ NGỌC DIỆP 943xxx661 1
17 LÊ NGUYỄN DIỄM THI 796xxx994 1
18 TỪ THỊ HẠNH 986xxx502 1
19 TRẦN THỊ PHƯƠNG QUỲNH 944xxx670 1
20 ĐỖ PHƯỚC HẢI 939xxx099 1
21 NGUYỄN THỊ CẨM LOAN 907xxx421 1
22 LÊ THỊ THU TRANG 329xxx609 1
23 BÙI THỊ NGỌC LÊ 907xxx510 1
24 NGUYỄN THỊ NGOC NỮ 329xxx587 1
25 LÊ THANH HOÀNG 772xxx555 1
26 TRẦN THỊ DIỄM 909xxx698 1
27 NGUYỄN THỊ THU TRANG 937xxx302 1
28 LÊ VĂN TÌNH 938xxx698 1
29 PHẠM MINH ANH 909xxx630 1
30 TRẦN BÁ NAM 937xxx997 1