Chia sẻ của mẹ Linh khi làm sinh trắc vân tay cho Mít

Cảm ơn Elite Symbol và chị Trang rất nhiều. Đặc biệt đã được chị Trang dành cho một buổi chia sẻ, nói chuyện.

Nhờ có Elite và chị Trang giúp đỡ, đồng hành cùng mà em đã khai sáng được mình, open mind để đồng hành cùng con và làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Vì một thế hệ tốt đẹp hơn.

Một lần nữa, em xin cảm ơn chị Trang và Elite symbol. Love all.