Danh sách lớp Nghệ Thuật Thấu Hiểu Hạnh Phúc – ngày 29/06/2022

Sinh Trắc Vân Tay thông báo danh sách lớp Nghệ Thuật Thấu Hiểu Hạnh Phúc
Thời gian: 19h30 thứ năm ngày 29/06/2022 – Lớp học online qua Zoom
ID ZOOM lớp học sẽ được hỏi qua group ZALO trước khi lớp học diễn ra 30p. A/c đã đăng ký không có tên trong danh sách vui lòng liên hệ phòng đào tạo để được hỗ trợ.
STT HỌ VÀ TÊN SĐT GHI CHÚ
1 HƯU NGỌC QUÝ 907xxx963 1
2 LÊ THỊ THANH HIỀN 901xxx079 1
3 ĐINH THỊ HỒNG NHUNG 903xxx346 1
4 CAO THỊ PHƯƠNG THÚY 989xxx939 1
5 ĐẬU NHƯ NGỌC 386xxx601 1
6 TRẦN THỊ PHƯƠNG QUỲNH 940xxx670 1
7 ĐẶNG NGỌC TRINH 901xxx445 1
8 PHẠM THỊ THU THÊM 903xxx696 1
9 TRẦN THỊ KIỀU OANH 901xxx005 1
10 NGUYỄN NGỌC DƯƠNG 987xxx704 1
11 TRẦN THỊ NGỌC THỦY 326xxx525 1
12 ĐỖ HOÀNG ANH THƯ 708xxx909 1
13 TRƯƠNG LỆ THU 946xxx988 1
14 PHAN THỊ NHƯ LIÊM 926xxx100 1
15 HỒ THỊ BẢO CHÂU 935xxx334 1
16 TRẦN HUỲNH PHI YẾN 939xxx748 1
17 LÊ NGUYỄN DIỄM THI 796xxx994 1
18 HOÀNG LAN 935xxx720 1
19 VŨ THÀNH CÔNG 914xxx557 1
20 NGUYỄN THỊ THỦY 399xxx182 1
21 VÕ THỊ PHỤNG 934xxx226 1
22 LƯƠNG NGỌC QUỲNH 909xxx888 1
23 TRẦN THỊ THU AN 934xxx666 1
24 NGUYỄN KIM ANH 938xxx601 1
25 BÙI THỊ NGỌC DIỆP 362xxx309 1
26 TRƯƠNG THỊ THU NGA 772xxx697 1
27 HỒ HẠNH TUYỀN 934xxx902 1
28 HỒ THỊ THU HỒNG 914xxx600 1
29 TRƯƠNG NGỌC LAN 938xxx698 1
30 PHẠM LAN UYÊN 909xxx658 1