Danh sách lớp Nghê Thuật Trò Chuyện Cùng Con – ngày 23/06/2022

Sinh trắc vân tay Elite Symbol thông báo Danh sách lớp Nghệ Thuật Trò Chuyện Cùng Con – ngày 23/06/2022.

Thời gian: 19h00-21h00 thứ năm ngày 23/06/2022.

Lớp học online qua zoom – Chương trình được tổ chức hoàn toàn miễn phí dành riêng cho khách hàng đã làm sinh trắc vân tay tại Elite Symbol.

STT HỌ VÀ TÊN SĐT GHI CHÚ
1 TRẦN THỊ PHƯƠNG QUỲNH 944xxx670 1
2 BÙI THÀNH NHÂN 778xxx788 1
3 CAO THỊ PHƯƠNG THÚY 989xxx939 1
4 PHẠM THỊ THU THÊM 903xxx696 1
5 NGUYỄN PHẠM THANH NGÂN 909xxx113 1
6 HÀ THỊ THẢO TRÚC 935xxx994 1
7 PHAN THỊ NHƯ LIÊM 926xxx100 1
8 TRẦN THỊ KIỀU OANH 901xxx005 1
9 NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH 949xxx788 1
10 TRẦN THỊ NGỌC THỦY 352xxx524 1
11 LÊ THỊ THANH HIỀN 901xxx079 1
12 TRƯƠNG LÊ NGỌC DIỆP 943xxx661 1
13 TRƯƠNG LỆ THU 946xxx988 1
14 NGUYỄN THỊ HẠNH PHÚC 906xxx983 1
15 HỒ THỊ BẢO CHÂU 935xxx334 1
16 MAI THỊ ĐOAN TRANG 908xxx432 1
17 LÊ THỊ TRINH DUNG 908xxx923 1
18 TRẦN THỊ KHÁNH BĂNG 909xxx853 1
19 ĐẬU NHƯ NGỌC 386xxx601 1
20 VŨ THỊ NHẬT YẾN 903xxx449 1
21 TRẦN HUỲNH PHI YẾN 939xxx748 1
221 PHẠM THỊ TUYẾT VÂN 347xxx354 1
23 LÊ THỊ HOÀNG OANH 787xxx639 1
24 VĂN HOÀNG QUỐC THẢO 986xxx724 1
25 TRẦN THỊ ANH THƯ 938xxx555 1
26 LÊ BẢO NHI 934xxx103 1
27 HỒ THỊ NỮ 914xxx563 1
28 LÊ THỊ MINH NGUYỆT 362xxx203 1
29 TRƯƠNG NGỌC NHI 909xxx658 1
30 NGUYỄN KIM ANH 914xxx369 1