Danh sách lớp Nghệ Thuật Trò Chuyện Cùng Con – ngày 16/12/2022

Sinh trắc vân tay Elite Symbol gửi anh/chị danh sách lớp Nghệ Thuật Trò Chuyện Cùng Con.

Thời gian: 19h00 thứ sáu ngày 16/12/2022.

Lớp học online qua ZOOM và miễn phí dành riêng cho khách hàng đã làm sinh trắc vân tay tại Elite Symbol.
A.c cần hỗ trợ thêm thông tin vui lòng liên hệ hotline 02822 377 977 – 0898 347 349 hoặc inbox cho Elite nhé
STT HỌ VÀ TÊN SĐT GHI CHÚ
1 NGÔ THỊ MINH PHƯƠNG 798xxx668 1
2 LÊ THỊ HÀ MY 903xxx229 1
3 LƯƠNG THỊ THU HẰNG 945xxx663 1
4 LÊ THỊ TRÚC 358xxx569 1
5 NGUYỄN THỊ OANH 902xxx545 1
6 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG 938xxx321 1
7 PHAN TRẦN THỤY SINH 909xxx266 1
8 VÕ MỸ DUNG 909xxx740 1
9 VÕ THỊ PHỤNG 934xxx226 1
10 ĐỖ HOÀNG ANH THƯ 708xxx909 1
11 NGUYỄN MINH THÙY 979xxx560 1
12 HUỲNH THỊ KIM CHI 936xxx489 1
13 PHẠM PHƯƠNG TRÚC 901xxx488 1
14 TRẦN THỊ THU NGỌC 961xxx345 1
15 TRIỆU THỊ PHƯƠNG MAI 984xxx444 1
16 NGUYỄN THẢO NHƯ TRẦM 988xxx904 1
17 MAI VIỆT HOA 909xxx503 1
18 TRINH NGUYỄN 989xxx566 1
19 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 938xxx268 1
20 TRẦN THỊ TÚ QUỲNH 989xxx358 1
21 LÊ THỊ CẦM 909xxx635 1
22 NGUYỄN NGỌC LAN 938xxx301 1
23 BÙI THỊ QUẾ HƯƠNG 909xxx885 1
24 MAI THỊ AN 362xxx210 1
25 LÊ THỊ HÀ 909xxx214 1
26 HỒ THỊ KIM TUYẾN 938xxx852 1
27 TRẦN NGỌC BÌNH AN 914xxx632 1
28 PHẠM NGỌC ÁNH 937xxx631 1
29 TRƯƠNG NGỌC HÂN 938xxx487 1
30 HỒ HỮU NHÂN 909xxx555 1